Činnost Transkarpatia.cz je v souvislosti s válečným stavem na Ukrajině omezena pouze na offroad expedice v jiných lokacích. Naši průvodci pracují v humanitárních programech PŘES HRANICE EU. Pomůžete spolu s námi?
Ukrajina – Celní předpisy

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Je doporučeno si před cestou ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Celní předpisy Ukrajiny se prakticky neliší od celních norem států Evropské unie. Rozdíl však představuje zejména převoz valuty přes ukrajinskou hranici a vývoz cigaret přes hranice se Slovenskem. Vývoz valuty z území Ukrajiny v ekvivalentu 10 000 EUR a vyšší částky musí být podložen dokumentem o legálnosti nabytí uvedené částky na území Ukrajiny, resp. bankovním potvrzením o převedení této částky ze zahraničí. Při příjezdu na Ukrajinu je nezbytně nutné deklarovat veškerou dováženou valutu, dražší osobní věci (zlato, elektronika) uvedením v celní deklaraci. Taktéž se doporučuje zdržet se vývozu uměleckých předmětů, dovozu a vývozu zbraní, střeliva, omamných a psychotropních látek a věcí, u nichž není možné prokázat jejich původ.


Bezcelně lze na Ukrajinu a z Ukrajiny dovézt/vyvézt:

  • tvrdý alkohol: 1 litr
  • víno 2 litry
  • pivo 5 litrů
  • cigarety 2 krabičky!!! (při cestě přes SR)
  • potraviny pro osobní potřebu do výše ceny 50 euro


Na základě dosavadních zkušeností se nedoporučuje turistům cestovat na území Ukrajiny se slzným plynem ve spreji. Totéž je možno říci o dovozu nožů. S nimi není zakázáno cestovat, ale vyžaduje-li to jejich charakter – je nutné povolení k jejich držení. Vzhledem k tomu, že v tomto případě záleží na názoru jednotlivých pracovníků příslušných ukrajinských orgánů – doporučuje se na území Ukrajiny raději např. s loveckými noži vůbec necestovat.

V případě cesty automobilem je nutno upozornit na fakt, že na hranicích, ale i ve vnitrozemí, je třeba prokazovat vlastnický vztah k automobilu. Jestliže se jedná o vozidlo zapůjčené, je nutno celním orgánům, resp. dopravní policii (DAI), předložit plnou moc k užívání vozu, pokud možno s ukrajinským nebo ruským překladem.
Řidiči nákladní dopravy musí dbát na úplnost průvodních dokladů k přepravovanému zboží. Je nepřípustné, aby se u dopravců vyskytovalo více faktur s různými cenami na jedno zboží nebo docházelo k rozdílu mezi skutečnou a deklarovanou hmotností zboží. Takové nedostatky mají soudní pokračování s konfiskací zboží a dopravního prostředku.

Povinná výměna valut se nevyžaduje. V teritoriu existuje široká síť směnáren. Směna se provádí zpravidla bez manipulačního poplatku. Nejlépe je na Ukrajinu cestovat s USD, event. s EURO v menších bankovkách (mimo mincí – ty na Ukrajině nikdo nesměňuje). U USD jsou ve směnárnách požadovány málo opotřebované bankovky (např. 100 dolarové bankovky ne starší než emise z roku 1993). Výměnu peněz zásadně uskutečněte v bankách nebo ve směnárnách. Od září 2011 požadují banky a směnárny na Ukrajině při výměně valut předložení platného cestovního dokladu.

Úroveň poskytovaných služeb má na Ukrajině stoupající tendenci, avšak zejména mimo městské aglomerace mnohdy nedosahují požadovaného standardu. To se týká zejména hotelů, restaurací, zábavních středisek, autoservisů, veřejných či restauračních WC, apod. Hustota sítě čerpacích stanic se za poslední období zvýšila a na hlavních silnicích a ve velkých městech je hodně stanic evropské úrovně.

zdroj: http://www.ibesip.cz/

Máte zájem o Novinky?

Nechejte nám svůj e-mail a my Vás budeme informovat o nově plánovaných expedicích.

Naši Partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace