Činnost Transkarpatia.cz je v souvislosti s válečným stavem na Ukrajině omezena pouze na offroad expedice v jiných lokacích. Naši průvodci pracují v humanitárních programech PŘES HRANICE EU. Pomůžete spolu s námi?
День Незалежності України

Ukrajina je mladý stát, který neměl lehký osud. Vícekrát prohlásila svoji celkovou, nebo jen částečnou nezávislost, ale kvůli silným a vlasti-chtivým sousedům se ji nedařilo získat vysněnou svobodu.To se změnilo v roce 1991. Dnes uběhlo 29 let od momentu, kdy byla vyhlášena ukrajinská nezávislost na SSSR

Poslední roky Ukrajina prožívá těžké chvíle způsobené Ruskou okupací na Východě země. 

Přeji jí vše dobré - Слава Україні !!!

24. srpna přijal Nejvyšší sovět deklaraci nezávislosti Ukrajiny a den nezávislosti tak byl oslavován od té doby k tomuto datu, kdy Ukrajina získala skutečnou, mezinárodně uznanou nezávislost.

Autorem deklarace byl Levko Lukianenko, sovětský disident, který strávil v sovětských věznicích a gulazích téměř třicet let. V roce 1961 byl za protistátní činnost odsouzen na 15 let, necelé dva roky po propuštění znovu na 15 let. Po návratu na Ukrajinu se účastnil prvních demokratických voleb do Nejvyššího sovětu Ukrajinské SSR a byl zvolen poslancem. Ihned potom inicioval vytvoření skupiny v parlamentu pro nezávislost Ukrajiny a její původní počet členů 20 se postupně rozrůstal. V říjnu 1990 v Kyjevě za nezávislost demonstrovaly už desetitisíce lidí. V roce 1991 pak vycítil blízkost nezávislosti Ukrajiny a prosadil se skupinou pro nezávislost hlasování. Do sešitu napsal během hodiny a půl text deklarace.

Deklarace nezávislosti Ukrajiny

Vycházeje ze smrtelného nebezpečí, jaké vyvstalo nad Ukrajinou v souvislosti se státním převratem v SSSR 19. srpna 1991,

- pokračuje v tisícileté státotvorné tradici na Ukrajině

- vycházeje z práva na sebeurčení stanoveného Chartou OSN a dalšími mezinárodně právními dokumenty

- uskutečňuje Deklaraci státní suverenity Ukrajiny, Nejvyšší sovět Ukrajinské sovětské socialistické republiky slavnostně vyhlašuje

Nezávislost Ukrajiny a vytvoření samostatného ukrajinského státu - UKRAJINY.

Území Ukrajiny je nedělitelné a nedotknutelné.

Od této chvíle jsou na území Ukrajiny platné výhradně Ústava a zákony Ukrajiny.

Tento akt nabývá účinnost momentem jeho schválení.

Vrchní rada Ukrajiny

24. srpna 1991

Máte zájem o Novinky?

Nechejte nám svůj e-mail a my Vás budeme informovat o nově plánovaných expedicích.

Naši Partneři